Bag Om

Museets opstart

Tidl. kasserer Kurt Komstedt og formand Poul Ellehøj fortæller om hvordan Moseløkken Stenbrudsmuseum blev startet. Der fortælles også om hvordan museet er blevet nødsaget til selv at stå for driften uden støtte fra offentlige midler, ved at der er blevet oprettet en støtteforening.

Støtteforening

Bag museet står “Stenbrudsmuseets støtteforening, Bornholm”. Foreningen arbejder på at skaffe midler til museets drift samt til sikring af historiske værdier. Både enkeltpersoner og foreninger / virksomheder kan optages som medlemmer. Kontingent (75,-) eller støttebeløb kan indbetales på:

Girobank
reg: 1551
konto: 0009 203 567

Medarbejdere

Stenhugger

Kim Allan Jørgensen
Bolsterbjergvej 7
3700 Rønne
tlf.: 29 90 99 93

Stenhugger

Torben Larsen

Webmaster og Teknisk blæksprutte

Nicolas Kofoed Jørgensen
Skovvejen 7
3700 Rønne
tlf.: 21 63 64 79
nicolaskj.dk

Formand

Poul Ellehøj
Sdr. Allé 73
3700 Rønne
Tlf.: 6126 8055
mail

Samarbejdspartnere